Terug

Organisatie

De leden (en ouders van leden) van de vereniging zijn samen de baas van de club. Daarnaast hebben we een dagelijks bestuur.

ALV

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het belangrijkste orgaan van de club. De ALV komt ten minste jaarlijks bijeen.

Bestuur

Voor de dagelijkse aansturing van de vereniging is een bestuur aangesteld.

De huidige bestuursleden zijn:

Commissies

Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal commissies met enthousiaste leden en ouders van leden. In de commissies wordt veel werk verzet en mede door de commissies kunnen wij onze club draaiende houden.

Momenteel hebben wij de volgende commissies:
  • Technische commissie
  • Toernooi commissie
  • Marcom commissie
  • Redactie Clubblad
  • Accommodatie commissie
  • Barcommissie
  • Tuincommissie
  • TD commissie

Meehelpen

Wil je ook bijdragen aan de groei van onze club, dan horen wij dat graag! Kijk eens naar de vacatures die momenteel open staan. Samen maken we de club!

 

Open vacatures