Het bestuur

Onze vereniging, net als iedere andere sportvereniging, wordt aangestuurd door de leden via de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV vormt daarmee het hoogste orgaan van de club. De ALV komt ten minste jaarlijks bijeen. 

Voor de aansturing van de vereniging is een bestuur aangesteld. In onze statuten staan alle formaliteiten rondom selectie van bestuurders en de inrichting van het bestuur vermeld. In de statuten van de vereniging staat ook vermeld hoe de ALV wordt voorbereid en welke onderwerpen door de ALV moeten worden besloten. 

Het bestuur bestaat thans uit de volgende personen:
Mirjam van Rijn - Voorzitter
Jan Willem Druppers - Secretaris
Sadat Aazouz - Penningmeester
Marc Knoet - Bestuurslid technische zaken
Karin Kandt - Marketing en Communicatie
Ivo Otten - Vrijwilligers

Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal commissies met enthousiaste leden en ouders van leden. In de commissies wordt veel werk verzet en mede door de commissies kunnen wij onze club draaiende houden. Onderstaand de commissies van HC Delfshaven. Wil je ook bijdragen aan de groei van onze club, laat het weten. De vacatures staan vermeld, dus schroom niet: samen vormen wij onze club! 

Toernooicommissie (voorgezeten door de voorzitter)
Sadat Aazouz
Jessica Loupatty
Melda
Vacature

Technische commissie (voorgezeten door het bestuurslid technische zaken)
Marc Knoet (lijncoordinator D- en C-jeugd)
Romy van der Heide (buurtsportcoach)
Mark Nellist (lijncoordinator F- en E-jeugd)
Nicoline Telgenkamp (wedstrijdsecretaris)
Rutger Wever (scheidsrechtercoordinator)

Marcom-commissie (voorgezeten door het bestuurslid algemene zaken)
Erna Truijens (ondersteuning vanuit grote broer HC Rotterdam)
Karin Kandt

Tijdelijke accommodatiecommissie (voorgezeten door Rob van Rijn)
Irena Maric (verzekeringen en formaliteiten)
Vacature onderhoud accommodatie (Conditiemetingen en MJOP)
Vacature projectmanagement verhuizing
Vacature beleid (gezonde kantine, rookbeleid etc)

Hier staan de meest recente vacatures! Samen maken we de club! 

https://www.hcdelfshaven.nl/files/library/vacatures%20.docx