Sociaal veilig hockeyklimaat

Een sociaal veilig hockeyklimaat valt niet af te dwingen, het is een beleving waarvoor iedereen, die bij de club betrokken is, verantwoordelijk is. HC Delfshaven heeft de volgende voer actielijnen georganiseerd om ervoor te zorgen iedereen zich op de club veilig kan voelen: 
  • Opstellen en naleven 10 gouden afspraken van HC Delfshaven 
  • Instellen Vertrouwenscontactpersoon 
  • Een VOG is verplicht voor iedereen die zelfstandig in aanraking komt met onze jeugdleden. 
  • Gedragsregels NOC-NSF 
De 10 gouden afspraken van HC Delfshaven 
Het afgelopen jaar heeft een aantal vrijwilligers van de toernooi– en technische commissie een eerste versie van de afspraken opgesteld. Dit heeft geresulteerd in 10 gedragsafspraken die voor iedereen gelden die bij de club betrokken is. We communiceren deze regels actief. Bovendien moeten alle vrijwilligers boven de 18 jaar die contact hebben met jeugdleden zich er actief aan committeren. 

Aanvragen VOG 
Voor iedereen boven de 18 jaar die contacten heeft met jeugdleden of een bestuursfunctie uitoefent, vraagt de club een VOG aan. 

De volgende vrijwilligers worden gescreend: 

1. Alle bestuursleden 
2. Alle leden van de technische commissie 
3. De buurtsportcoach 
4. Alle leden van de toernooicommissie 
5. Alle zelfstandig functionerende trainers 

Een ervaren Vertrouwenscontactpersoon 
Om eventueel grensoverschrijdend gedrag te kunnen melden, heeft de club een Vertrouwenscontactpersoon in het leven geroepen.  Gekozen is voor een ervaren kinderarts, Jurjen Boes, tevens trimhockeylid van onze club, die deze rol ook bij een ziekenhuis in de omgeving (Maasstad Ziekenhuis) vervult. 

Gedragsregels NOC-NSF 
Alle trainers worden vanaf vaststelling van dit beleid tijdens de reguliere avondsessies voor trainers geïnformeerd over de gedragsregels van de NOCNSF. Kwesties, dilemma’s en aandachtspunten worden dan besproken.  De buurtsportcoach Romy van der Heide (afgestudeerd pedagoog met specialisatie sport) houdt zicht op de  trainingen, om te zien hoe de trainingen lopen, of de kinderen genieten en praat dan ook even bij met de ouders. 

https://www.hcdelfshaven.nl/files/library/een%20sociaal%20veilig%20hockeyklimaat%20bij%20hcd.pdf